Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΕΔΕΣΣΑΣ


ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ "ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ"
ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
από το "μεγάλο αναπτυξιακό έργο" της 

«Ανάδειξης δικτύου ποταμοβραχιόνων της πόλης της Έδεσσας ως ζωντανό στοιχείο της καθημερινότητάς της»


                                  

ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

"ΒΑΡΟΣΙ ΕΔΕΣΣΑΣ " -2006

"ΒΑΡΟΣΙ ΕΔΕΣΣΑΣ " -2006

ΓΕΦΥΡΑ "ΚΙΟΥΠΡΙ"

ΓΕΦΥΡΑ "ΚΙΟΥΠΡΙ"